Bestuur

Onze bestuursleden begeleiden de activiteiten samen met de begeleiders.

Daarnaast staan ze in voor tal van andere zaken die belangrijk zijn voor onze club: administratie, organisatie van de werking, publiciteit, vorming, vrijwilligersbeleid, contact met externe partners, …

Een korte voorstelling van het bestuur.

Ria Wouters
Voorzitster
Verantwoordelijke Kraks

Marie Van Haeren
Secretaris
Verantwoordelijke Kriks

Werner Maes
Bestuurslid
Trainer

Steven Fleerakkers
Bestuurslid
Begeleider Kriks

Evi Wouters
Bestuurslid
Begeleidster Kriks

Astrid Wouters
Penningmeester
Begeleidster Kraks